הצוות שלנו

הַנהָלָה

General Manager

מנהל כללי

HR

מנהל רשמי

Production Manager

מנהל ייצור

Products Manager

מנהל מוצרים

Purchase Manager

מנהל קניות

Sales Manager

מנהל מכירות